Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

gittaara
5855 2289 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viairmelin irmelin
gittaara
W życiu trafisz nieraz na ludzi, którzy mówią zawsze odpowiednie słowa w odpowiedniej chwili. Ale w ostatecznym rozrachunku musisz ich sądzić po czynach. Liczą się czyny, nie słowa.
— Nicholas Sparks
gittaara

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby
gittaara
0786 ee25 390

November 11 2017

gittaara
7634 69af 390

November 08 2017

gittaara
"- (...) albo masz kompletnie nierealistyczny obraz związku z kobietą... - Albo? - Albo postawiłeś na nieodpowiednią kobietę."
— TV
Reposted fromLoOuu LoOuu viacytaty cytaty

November 07 2017

0860 e3c9 390
Reposted fromuciekne uciekne viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
gittaara
Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym.
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane. Wszystkie"
gittaara
gittaara
1870 5836 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viauciekam uciekam
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
(via wzruszenia)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viayanek yanek
gittaara
7983 8dcc 390
Reposted fromPoranny Poranny viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
gittaara
2889 15dc 390

October 31 2017

gittaara
8139 1afe 390
Reposted fromzorza zorza viairmelin irmelin

October 26 2017

gittaara
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood

October 22 2017

gittaara
3092 4ad6 390
Reposted fromjdeg jdeg viadobby dobby
gittaara
0027 9608 390
Reposted frommyrla myrla viairmelin irmelin
5088 e6cb 390
Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viaataliaboo ataliaboo
gittaara
Paliła papierosy i rozmyślała o istocie świata. Sam w sobie wydawał się jej w porządku, ale ludzie na nim byli bezsensownie źli i okrutni.
— Petr Měrka - Jestem egzaltowaną lentilką
Reposted fromPoranny Poranny viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl