Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

gittaara
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz viahavingdreams havingdreams
gittaara
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viahavingdreams havingdreams

June 20 2018

gittaara
5210 41a5 390
Reposted from4777727772 4777727772 viagracey gracey
gittaara
0133 c6ed 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viagracey gracey

June 13 2018

gittaara
Reposted fromPoranny Poranny viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 14 2018

gittaara
Życzyłem ci wszystkiego co tylko najlepsze
na tym świecie 
I powiedziałem ci, kiedy mnie opuściłaś
Że nie ma czego wybaczać 
Ale zawsze myślałem, że wrócisz, powiesz mi, iż wszystko, co znalazłaś to 
Złamane serce i nieszczęście 
Trudno mi przyznać, że jestem zazdrosny 
o twoje szczęście beze mnie 
— Labrinth - Jealous
Reposted fromflesz flesz viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

May 11 2018

gittaara
Największe przerażenie ogarnia cię wtedy, kiedy czujesz, że w twoim życiu zaczyna się coś dobrego. Przymykasz oczy i widzisz, jak wszystko idzie w błoto. Jak we wszystko wtrącają się podli i głupi; jak wszystko pomału umiera; jak wszystkiego trzeba będzie potem żałować. Kochasz i widzisz zdradę; czujesz, że zaczynasz kochać, i widzisz, jak ten człowiek od ciebie odchodzi. Wtedy dopiero można naprawdę zrozumieć czym jest strach.
— Marek Hłasko.
Reposted fromnutt nutt viahavingdreams havingdreams
gittaara
3574 a89d 390
Reposted fromnonecares nonecares viahavingdreams havingdreams
gittaara
6320 2610 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viahavingdreams havingdreams
gittaara
Nic nie zastąpi czasu spędzonego razem. Jak inaczej może pojawić się więź?
— Droga dzikiego serca

May 04 2018

gittaara
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvisibile invisibile
gittaara
Trudno było dać się wypuścić z objęć komuś, kto tak naprawdę nigdy do końca mnie w nich nie trzymał.
— Colleen Hoover – It Ends with Us
Reposted fromsouvenirs souvenirs viauciekam uciekam
gittaara
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viasmutnazupa smutnazupa
gittaara
Gdybym cię dzisiaj poznała, nie uwierzyłabym nawet w to, jak masz na imię. A na dźwięk twoich słów "dzień dobry", popatrzyłabym na zegarek, czy aby na pewno nie jest noc.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viauciekam uciekam
gittaara
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

April 06 2018

gittaara
8787 6b87 390
gittaara
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie
— Katarzyna Nosowska
gittaara
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaiwannabeyour iwannabeyour

April 05 2018

gittaara
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— *** (Stanisław Esden-Tempski)
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viayanek yanek
9706 807e 390
Reposted fromink ink viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl