Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

gittaara
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaznikajac znikajac
6959 d620 390
Reposted fromillogical illogical viayanek yanek
8345 e8cd 390
Reposted fromamatore amatore viaemtezmazupe emtezmazupe
gittaara
0909 3fd4 390
Reposted frombutterbeer butterbeer viaemtezmazupe emtezmazupe

April 17 2017

gittaara
0108 9fc0 390

April 16 2017

1966 5382 390
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaemtezmazupe emtezmazupe
0301 1544 390
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaemtezmazupe emtezmazupe
gittaara
8214 5256 390
Reposted fromlistlessness listlessness viaemtezmazupe emtezmazupe
gittaara
2836 17ad 390
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaemtezmazupe emtezmazupe

April 15 2017

gittaara
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczarnakotka22 czarnakotka22

April 13 2017

gittaara
3020 4b7a 390
gittaara
gittaara
2588 91a2 390
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viaziomalon ziomalon
gittaara
Reposted frombluuu bluuu viayanek yanek

April 10 2017

gittaara

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
gittaara
6349 0809 390
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek

April 06 2017

gittaara
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
gittaara
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
gittaara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl