Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

gittaara
0418 2d37 390
Reposted fromwypierdalac wypierdalac viamatt2106 matt2106
gittaara
5723 ed2c 390
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viamaardhund maardhund

February 19 2017

gittaara
1734 a0d1 390
Reposted frompod-slowami pod-slowami viaemtezmazupe emtezmazupe
gittaara

July 09 2015

gittaara

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viamaardhund maardhund
gittaara
gittaara

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco
gittaara
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaPatij Patij
gittaara
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
gittaara
gittaara
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— J. Pilch - Zuza albo czas oddalenia
gittaara
7694 65f6 390
Reposted frombabyface babyface viaemtezmazupe emtezmazupe
gittaara

July 07 2015

gittaara
3518 aab7 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viairmelin irmelin
6961 2410 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamissingvain missingvain
gittaara
0057 abe3 390
Reposted frombadpotato badpotato viayanek yanek
6961 2410 390

July 06 2015

gittaara
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaPatij Patij

July 03 2015

gittaara
4836 6b1c 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoxic-berry toxic-berry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl