Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

gittaara
0959 63e6 390
Reposted fromNajada Najada viatake-care take-care
gittaara
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viajakubzulczyk jakubzulczyk

March 13 2017

gittaara
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viamahre mahre
gittaara
Moim problemem jest to, że nie akceptuję szczęścia. Staram się rozmyślać, podczas gdy bycie szczęśliwą polega na tym, że się przestaje rozmyślać.
— Éric Emmanuel Schmitt "Papugi z placu d'Arezzo"
gittaara
3376 982e 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaitjen itjen
gittaara
3354 57e6 390
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viaemtezmazupe emtezmazupe
gittaara
gittaara
1175 fb61 390
gittaara
1883 4610 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaemtezmazupe emtezmazupe
gittaara
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac

March 04 2017

gittaara
Reposted fromiminlove iminlove viauciekam uciekam
gittaara
8398 59f7 390
M. Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin

March 01 2017

gittaara
Gdzież rozum miały te obecne kobiety, wszelkiej swojej tajemniczości się wyzbywając?!
— Joanna Chmielewska
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
gittaara
3698 40d6 390
Reposted frompastelina pastelina viaznikajac znikajac
gittaara
- Skąd wiesz, kiedy to już koniec?  - Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą.
— autor nieznany
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaznikajac znikajac
gittaara
Reposted fromNanaya Nanaya viakatalama katalama

February 20 2017

gittaara
gittaara
5723 ed2c 390
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viamaardhund maardhund

February 19 2017

gittaara
1734 a0d1 390
Reposted frompod-slowami pod-slowami viaemtezmazupe emtezmazupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl