Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

gittaara
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom

August 19 2017

gittaara
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viauciekam uciekam

August 16 2017

gittaara
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaznikajac znikajac
gittaara
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaznikajac znikajac
gittaara
Reposted fromshakeme shakeme viarawwwr rawwwr

August 13 2017

2989 5bbf 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
gittaara
7608 f6d1 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viayanek yanek
gittaara
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— marcin świetlicki "olifant"
Reposted frommalinowa malinowa viayanek yanek
gittaara
4409 a867 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
gittaara
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
Cztery Wieki Później
gittaara
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
gittaara
0933 67c6 390
Reposted frometerycznie eterycznie viacytaty cytaty
gittaara
9173 9ac1 390
Reposted fromJamalus Jamalus viafelicka felicka

July 27 2017

gittaara
9402 3003 390

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viaemtezmazupe emtezmazupe
gittaara
gittaara
4653 4d43 390
gittaara
9764 2910 390
gittaara
5713 e86a 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaemtezmazupe emtezmazupe
gittaara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl