Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

gittaara
8557 277f 390
Reposted fromrol rol viahavingdreams havingdreams
gittaara
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz

December 23 2019

gittaara
0575 4c3a 390
Reposted fromUndomiel Undomiel viatake-care take-care
gittaara
gittaara
Włóczę się po wąskich uliczkach. Stare domy walą się na mnie. Podlegają opiece konserwatora. Ja - nie. Nie podlegam już niczyjej opiece.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
gittaara
gittaara
2235 a43d 390
Reposted fromscianizm scianizm viainvisibile invisibile
gittaara
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommhsa mhsa viahavingdreams havingdreams
gittaara
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— John Lennon
gittaara
Nie śpię. Popłakuję, słucham wody bulgocącej w rurach, boję się, dławi mnie serce.
— Agnieszka Osiecka, Listy na wyczerpanym papierze.
Reposted frommhsa mhsa viahavingdreams havingdreams
gittaara
Życie pastwi się nade Mną z niebywałym okrucieństwem. W słowach też nie znajduję żadnej pociechy ani przytułku. Suche słowa mi się sypią, sypkie, oddzielne.
— Agnieszka Osiecka, Biała bluzka.
Reposted frommhsa mhsa viahavingdreams havingdreams
gittaara
4706 934b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
gittaara
9274 1af0 390
Reposted fromsavatage savatage viabullet00 bullet00

October 07 2019

gittaara
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
Że mnie nie kochano, po prostu.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatake-care take-care
gittaara
8054 baab 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viajunior13 junior13

August 23 2019

gittaara
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven viajunior13 junior13

August 14 2019

gittaara
0516 cdda 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
gittaara
0461 1345 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

August 12 2019

gittaara
5815 ac4a 390
Reposted fromniente niente viaemtezmazupe emtezmazupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl